Op de werkvloer hebben zowel werkgever als werknemer allebei bepaalde verantwoordelijkheden als het gaat om brandveiligheid. De werkgever heeft de verantwoordelijkheid om de brandveiligheid van het pand te garanderen door bijvoorbeeld het pand te voorzien van een brandmeldinstallatie, sprinklers, brandblussers, ontruimingsplan en een vluchtroute-aanduiding. Daarnaast hebben werknemers de taak om bekend te zijn met het ontruimingsplan. Zo zouden zij moeten weten waar de nooduitgangen zijn en hoe de brandinstallatie precies werkt. Ik zal in deze blog een aantal belangrijke punten met jullie delen als het gaat om de brand op de werkvloer.

Hoe snel is de brandweer bij jou?

Over het algemeen heeft de brandweer 8 minuten de tijd om aanwezig te zijn op de locatie waar zich brand bevindt. Niet ieder gebouw heeft echter dezelfde gebruiksfunctie. Hieronder zal ik de opkomsttijd van de brandweer aangegeven per gebruiksfunctie van gebouwen:

  • De brandweer hanteert een opkomsttijd van 5 minuten bij gebouwen met een winkelfunctie met gesloten constructie, gebouwen die gebruikt worden als woning boven een winkelfunctie of gebouwen met een celfunctie.
  • De brandweer houdt zich aan een opkomsttijd van 6 minuten bij portiekwoningen, portiekflats en gebouwen die de woonfunctie hebben voor verminderd zelfredzamen.
  • De brand weer heeft 8 minuten de tijd voor gebouwen met een andere woonfunctie dan die hier eerder genoemd worden, onderwijsgebouwen, gebouwen met een gezondheidszorgfunctie of logiesfunctie.
  • De brandweer houdt 10 minuten aan voor gebouwen die dienen als kantoor of gebouwen die een industrie-, sport- of bijeenkomstfunctie hebben.

Wat kun jij doen voor de brandweer er is?

Het is natuurlijk zeer belangrijk dat de brandweer zo snel mogelijk op locatie is en kan beginnen met het blussen van de brand. Hiervoor kan je als bedrijfseigenaar vooraf al een aantal voorzieningen treffen. Zo kan je er bijvoorbeeld voor zorgen dat bepaalde bedrijfsactiviteiten geen belemmering kunnen vormen voor de bereikbaarheid van het gebouw. Zo kun je bijvoorbeeld direct beginnen met het ontruimen van de omgeving van  het gebouw dat gevaar loopt. Omdat je als pandeigenaar zelf verantwoordelijk bent totdat de brandweer aanwezig is, kan het van belang zijn om de bedrijfshulpverlening goed op orde te hebben.

Beschik je over genoeg bluswater?

Het is natuurlijk vanzelfsprekend dat de brandweer voldoende bluswater nodig heeft om een brand te bestrijden. In eerste instantie is de gemeente verantwoordelijk voor een goede openbare bluswatervoorziening in de buurt van jouw pand. Mocht deze bluswatervoorziening niet voldoende zijn, dan moet de eigenaar van het terrein of pand voor een goede bluswatervoorziening zorgen. De hoeveelheid water dat zo’n voorziening zou moeten leveren, hangt af van het mogelijke brandgevaar dat het pand bezit. Als er voornamelijk kleine branden verwacht kunnen worden dan zijn kleinere hoeveelheden bluswater voldoende. Mocht het zo zijn dat een locatie gevaar loopt op grotere branden, dan wordt de hoeveelheid bluswater bepaald door een rekenschema of richtlijn.

Samen sta je sterker

Brand is niet iets waar alleen de brandweer zich zorgen over hoeft te maken. Helaas kan het iedereen overkomen en heeft iedereen hier dus zijn eigen verantwoordelijkheid. Voorkomen is nou eenmaal beter dan blussen. Hierbij is samenwerking essentieel. Samen kunnen de brandweer en pandeigenaren tot de beste oplossingen komen.